System obsługi konferencji

System obsługi konferencji

Enter the name of the conference you are looking

Short name Name Start Date

Benefits

Działaj efektywnie!

System pozwala na efektywne zarządzanie całym cyklem przygotowania, promowania i przebiegem konferencji.

Zyskaj czas!

Korzystając z systemu zyskujesz czas, gdyż system wykonuje wiele czynności za Ciebie - od przeprowadzania promocji poprzez działanie systemów powiadomień, po przeprowadzenie rozliczeń o obsługę konfenrecji.

Łatwo zarządzaj publikacjami

System umożliwia proste mechanizmy wysyłania oraz zbierania recenzji referatów i publikacji prezentowanych na konferencji.

Strona konferencji

Nasz system zapewni Ci witrynę prezentującą Twoją konferencję. Możesz dostosować ją dla swoich potrzeb lub skorzystać z przygotowanych szablonów. Gotowe moduły zapewniają prezentację aktualnych dat ważnych wydarzeń związanych z konferencją oraz dostęp do panelu uczestnika.

System rejestracji użytkowników

System rejestracji osób chcących uczestniczyć w konferencji pozwoli Ci na zebranie danych uczestników, ustalenie tematyki, ustalenie danych do wystawienia faktur oraz przyjmowanie referatów. Uczestnicy mają bezpośredni dostęp do swoich danych, możliwość zmiany informacji oraz śledzenia procesu recenzji publikacji.

System wysyłania powiadomień

Możesz informować potencjalnych uczestników o zbliżającej się konferencji, powiadamiać osoby zarejestrowane o zmianie statusu recenzowanych referatów, przypominać o ważnych datach i wydarzeniach.

Przyjmowanie i recenzowanie artykułów

Masz możliwość zebrania publikacji do recenzji oraz przydzielanie recenzentów według kategorii lub słów kluczowych. Zawsze będziesz wiedział ile artykułów otrzymał recenzent oraz na bieżąco miał podgląd na liczbę otrzymanych recenzji. Ostatecznie system potrafi automatycznie zaakceptować referaty do publikacji lub możesz to zrobić ręcznie.

Obsługa płatności

Moduł rozliczeń umożliwia dokładne wyliczenie kosztów konferencji dla każdego z uczestników indywidualnie. Możesz wystawić fakturę i na bieżąco mieć podgląd osób, które jeszcze nie dokonały płatności z możliwością wysłania im powiadomienia.

Sprawy związane z obsługą konferencji

Rejestruj osoby, które przyjechały na konferencję, przygotuj szablony identyfikatorów oraz certyfikatów uczestnictwa. Dodatkowo moduł hotelowy umożliwi uczestnikom wybór miejsc noclegowych.